Mã số : 684/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai Quyết định số 574⁄QĐ-TTg ngày 25⁄4⁄2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tổng Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-05-22
Tệp đính kèm: