Mã số : 32/TB-UBND
Tên văn bản: Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2018
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Hà Trọng Hải
Ngày ban hành: 2018-05-25
Tệp đính kèm: