Mã số : 09-HD/ĐUK
Tên văn bản: Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2018-04-06
Tệp đính kèm: