Mã số : 02/KH-HĐBTQ
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Hội đồng bảo trợ quỹ
Người ký: PCT Tổng Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-05-14
Tệp đính kèm: