Mã số : 3588/BCT-HC
Tên văn bản: Về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, sử dụng amiang trắng sản xuất tấm lợp
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 2018-05-08
Tệp đính kèm: