Mã số : 01/QĐ-PCTT
Tên văn bản: Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lai Châu
Người ký: Trưởng ban Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-05-10
Tệp đính kèm: