Mã số : 04/CT-UBND
Tên văn bản: Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-05-10
Tệp đính kèm: