Mã số : 03/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-05-09
Tệp đính kèm: