Mã số : 30/TB-UBND
Tên văn bản: Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2018
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Hà Trọng Hải
Ngày ban hành: 2018-04-27
Tệp đính kèm: