Mã số : 423/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-05-02
Tệp đính kèm: