Mã số : 369/UBND-VX
Tên văn bản: Về việc đôn đốc triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice thực hiện kết nối liên thông 4 cấp chính quyền
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tổng Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-03-27
Tệp đính kèm: