Mã số : 673-TB/TU
Tên văn bản: Thông báo Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: PBT Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 2018-04-11
Tệp đính kèm: