Mã số : 386/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt phương án căm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Nậm Thi 2
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 2018-04-19
Tệp đính kèm: