Mã số : 04-KH/BCĐ
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ⁄TU, ngày 09⁄9⁄2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới năm 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ⁄TU
Người ký: Trưởng ban chỉ đạo Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 2018-04-18
Tệp đính kèm: