Mã số : 231-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-QĐ⁄TW của Bộ Chính trị
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: PBT Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2018-04-03
Tệp đính kèm: