Mã số : 456/UBND-TH
Tên văn bản: Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua kỳ họp thứ 6
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tổng Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-04-10
Tệp đính kèm: