Mã số : 334/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm tronh lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 2018-04-05
Tệp đính kèm: