Mã số : 141-KH/TU
Tên văn bản: Kế hoạch bổ sung Kế hoạch số 20-KH⁄TU của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT⁄TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng "
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: PBT Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 2018-04-04
Tệp đính kèm: