Mã số : 335/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2025
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2018-04-05
Tệp đính kèm: