Mã số : 03/KH-BCĐ
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1326
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-04-05
Tệp đính kèm: