Mã số : 285/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc cho phép điều chỉnh bổ sung công nghệ khai thác khoáng sản
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 2018-03-29
Tệp đính kèm: