Mã số : 137/KH-TU
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ⁄TW ngày 25⁄10⁄2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: PBT Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 2018-03-20
Tệp đính kèm: