Mã số : 136-KH/TU
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ⁄TW ngày 25⁄10⁄2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: PBT Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 2018-03-20
Tệp đính kèm: