Mã số : 336/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2018-04-05
Tệp đính kèm: