Mã số : 435/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện kết luận số 114-KL⁄TW , ngày 14⁄7⁄2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về "nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp"
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tổng Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-04-05
Tệp đính kèm: