Mã số : 13212/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 2015-12-03
Tệp đính kèm: