Mã số : 1348/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công thương tỉnh Lai Châu thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành công thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Nguyễn Chương
Ngày ban hành: 2015-11-20
Tệp đính kèm: