Mã số : 11/CT-UBND
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2015-11-11
Tệp đính kèm: