Mã số : 1331/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2015-11-24
Tệp đính kèm: