Mã số : 162/QĐ-BCĐ389
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn công tác liên ngành Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu và hàng giả
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2015-10-09
Tệp đính kèm: