Mã số : 16/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị về một số giải pháp tăng cường xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu trong ba tháng cuối năm 2015
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 2015-10-13
Tệp đính kèm: