Mã số : 1472/UBND-TM
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Phó Chủ tịch Nguyễn Chương
Ngày ban hành: 2015-09-25
Tệp đính kèm: