Mã số : 05/QĐ-BCĐ389
Tên văn bản: Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41⁄NQ-CP ngày 09⁄6⁄2015 của Chính Phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Người ký: Phó trưởng ban thường trực Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2015-09-23
Tệp đính kèm: