Mã số : 9754/KH-BCT
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 2015-09-21
Tệp đính kèm: