Mã số : 15/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 2015-09-23
Tệp đính kèm: