Mã số : 1622/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Hồng
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 2015-09-23
Tệp đính kèm: