Mã số : 9538/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 2015-09-24
Tệp đính kèm: