Mã số : 1402/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" 2015
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Phó chủ tịch Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2015-09-16
Tệp đính kèm: