Mã số : 1296/UBND-TM
Tên văn bản: Công văn về việc tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 2015-09-04
Tệp đính kèm: