Mã số : 1355/QLTT-CBL
Tên văn bản: Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý thị trường
Người ký: Phó cục trưởng Nguyễn Trọng Tín
Ngày ban hành: 2015-08-26
Tệp đính kèm: