Mã số : 8930/BCT-KHCN
Tên văn bản: Công văn bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2015
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 2015-08-26
Tệp đính kèm: