Mã số : 08/TB-BCĐ
Tên văn bản: Thông báo về việc công bố đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2015-08-17
Tệp đính kèm: