Mã số : 920/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu đến năm 2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Nguyễn Chương
Ngày ban hành: 2015-08-24
Tệp đính kèm: