Mã số : 7248/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành⁄ Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, Thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 2015-07-15
Tệp đính kèm: