Mã số : 7219/BCT-QLTT
Tên văn bản: Về việc phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2015-07-17
Tệp đính kèm: