Mã số : 393/UBND-VX
Tên văn bản: Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15⁄2018⁄NĐ-CP của Chính Phủ
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Phó Chủ tịch Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-03-30
Tệp đính kèm: