Mã số : 46-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4⁄2018
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Trưởng ban Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2018-03-28
Tệp đính kèm: