Mã số : 25/KH-BCĐ
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tổng Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-03-29
Tệp đính kèm: