Mã số : 86/TB-VPCP
Tên văn bản: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Công Thương
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Bộ trưởng, chủ nhiệm Mai tiến Dũng
Ngày ban hành: 2018-03-06
Tệp đính kèm: