Mã số : 121/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định v⁄v tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016-2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tổng Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-02-02
Tệp đính kèm: